Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

Collectief Natuurlijk Eten en Drinken

Via het reguliere voedsel dat wij dagelijks eten, heeft de mens een verwoestend effect op de aarde. Ons landbouwsysteem veroorzaakt 25% van de broeikasgasemissies en 60% van het verlies aan biodiversiteit. [1]

Visie: ‘Naar een nieuw normaal’

Het is nog niet te laat om het tij te keren. De landbouw is bij uitstek ook de sector die klimaatverandering kan remmen en de watercyclus en ecosystemen kan herstellen. Om dat voor elkaar te krijgen, is het nodig dat natuurlijke landbouw het nieuwe normaal wordt. En dat we ons menu zoveel mogelijk plantaardig inrichten.

Kip of ei

Steeds meer agrariërs willen natuurlijk boeren, maar zoeken afzetzekerheid en (financiële) waardering. Tegelijkertijd willen steeds meer inkopers hun steentje bijdragen aan gezondheid, biodiversiteitsherstel en het tegengaan van klimaatverandering – maar zijn natuurlijke landbouwproducten in Nederland nog niet in grote volumes beschikbaar.

Missie

Met dit initiatief willen we mensen met visie en ambitie in de keten verbinden. En zo een vliegwiel tot stand brengen waardoor deze impasse doorbroken wordt.

Wij, inkopers van eten en drinken, versnellen de transitie naar natuurlijke landbouw. Binnen onze organisaties serveren wij smaakvol, gezond eten en drinken met positieve impact voor de aarde én de mens. Eten en drinken waar iedereen blij van wordt. Zo creëren we toekomstperspectief voor agrariërs en brengen we samen biodiversiteit terug in de landbouw.

[1] Dagelijkse kost. Hoe overheden, bedrijven en consumenten kunnen bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem. [PBL, 2019]

Onder ‘natuurlijk eten en drinken’ verstaan we voedsel afkomstig uit natuurlijke landbouw. Dat is landbouw die samenwerkt met en een herstellend effect heeft op biodiversiteit. Dat wil zeggen:

 1. herstel bodemleven centraal

 2. van monocultuur naar mengteelt

 3. een drastische vermindering van externe inputs (kunstmest en pesticiden)

 4. het zoveel mogelijk stimuleren van de lokale ecologie

Natuurlijke landbouw kent diverse vormen, elk met een eigen invalshoek. Denk aan regeneratieve landbouw en agroforestry, permacultuur, en ook bepaalde vormen van biologische en biodynamische landbouw.

Wat doet de coalitie natuurlijk eten & drinken concreet?

 1. Wij serveren zo veel mogelijk natuurlijk eten en drinken binnen onze organisaties. Dat wil zeggen dat we voedsel vanaf 2023 daar waar mogelijk inkopen bij agrariërs die zeer actief biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid in hun gebieden stimuleren.

  Zo verbeteren we samen zichtbaar het landschap en de gezondheid van de mens. Vanuit relatie met de producenten (of hun coöperaties), wederzijds lange termijn commitment en een nader te bepalen borgingssystematiek.

  Daarover maken we bindende afspraken met onze toeleverancier(s) en/of verbinden we ons aan nieuwe partijen die dit gedachtegoed met ons delen. We voeren pilots uit, we zoeken actief naar wegen om dit mogelijk te maken en delen relevante kennis en ervaringen met andere deelnemers.

 2. We richten ons menu zoveel mogelijk plantaardig in. We werken aan het ‘menu van de toekomst’ en baseren ons daarbij bijvoorbeeld op principes van EAT Lancet[2].

 3. We zijn ambassadeur voor het onderwerp en het samenwerkingsverband. We betrekken actief nieuwe partijen om snel meer impact te realiseren.

[2] EAT Lancet biedt goed onderbouwde principes voor het ‘menu van de toekomst’. Kijk dit filmpje en je bent helemaal bij of lees het EAT-lancet rapport

Meer weten? Neem contact op met

Gerard Teuling

sectormanager Agrifood
+31652689426
g.teuling@mvonederland.nl

Deze projecten spreken je misschien ook aan

Bouwproject: Zo koop je écht natuurinclusief in
Op weg naar natuurinclusieve bouw.
Lees meer
Groen bouwen
Een online platform om grip te krijgen op Natuurlijk Kapitaal in de bouw- en infrasector.
Lees meer
De Europese CSRD-richtlijn
In de CSRD-richtlijn staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.
Lees meer