Zo maak je een plan van aanpak voor een groen bedrijventerrein

Met dit project onderzoekt MVO Nederland samen met drie bedrijventerreinen welke belemmeringen bedrijven ervaren in het natuur inclusiever en duurzamer maken van hun terreinen en gebouwen. Het doel is om belemmeringen om te zetten in kansen en hier stappen in te zetten. We betrekken een diverse groep stakeholders zoals grote en kleine bedrijven, gemeenten, provincies, energieleveranciers, infrabeheerders, private grondeigenaren, waterschappen en omwonenden. Met deze stakeholders werken we toe naar een gezamenlijk kader voor het waarderen van Natuurlijk Kapitaal op bedrijven- terreinen en een stappenplan om die waarde te realiseren.

Stappenplan

1

Hoofdstuk 1: Omschrijving stand van zaken

De stand van zaken anno nu.

Organisatie van duurzaamheid op het bedrijventerrein

Beschrijf de organisatie achter hoe op het bedrijventerrein duurzaamheid is georganiseerd. Ga daarbij in op de volgende vragen:

  • Hoe is verantwoordelijkheid voor duurzaamheid op het bedrijventerrein geregeld?

  • Welke overkoepelende organisatie is hiervoor verantwoordelijk?

  • Wat is de rol/ verantwoordelijkheid van de gemeente?

  • Hoe ziet samenwerking tussen deze partijen eruit?

De huidige stand van zaken van Natuurlijk Kapitaal op bedrijventerrein

Beschrijf de huidige stand van zaken op het bedrijventerrein. Ga daarbij in op de volgende vragen en onderwerpen:

  • Welke activiteiten (samenwerkingen, lopende initiatieven) zijn er sinds 2016

    uitgevoerd met betrekking tot Natuurlijk Kapitaal, dus op gebied van natuur, biodiversiteit en natuur inclusieve oplossingen. (Beperk je tot deze onderwerpen). Geef ook aan welke stakeholders hierbij betrokken zijn.

  • Geef een beknopte omschrijving van genomen maatregelen.

Download de handreiking om verder te lezen: