Financiering vinden voor natuurlijk kapitaal kan ook eenvoudig zijn

Laatst geupdate: woensdag 01 maart 2023

Ambitie genoeg in de agrifoodsector, als het op het versterken van het natuurlijk kapitaal aankomt. Steeds meer ondernemers zijn al aan de slag met een concept als agroforestry of andere vormen van natuurinclusieve landbouw. Om deze veelbelovende initiatieven op te schalen is financiering essentieel, maar die blijkt lastig te vinden. Precies daarvoor biedt het event Duurzaam Geld Zoekt Ondernemer een oplossing.

Interview met Agroforestry Developer bij Verstegen

Duurzaam Geld Zoekt Ondernemer is een matchmakingevent van MVO Nederland om financiers en ondernemers met elkaar in contact te brengen. In dit artikel een terugblik op drie speciale agrifood-edities die MVO Nederland begin 2021 organiseerde samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV).

Elk van de drie Duurzaam Geld Zoekt Ondernemer agrifood-edities had een ander thema: agroforestry (onder andere voedselbossen), circulair ondernemen & kringlooplandbouw en bodem & biodiversiteit. Kern van het format: innovatieve ondernemers en impactfinanciers worden aan elkaar gekoppeld, waarbij eens niet de ondernemers, maar de financiers hun aanbod pitchen.

Tijdsbesparing voor ondernemers én financiers

Op de drie sessies kwamen veel geïnteresseerden af. In totaal hebben 130 ondernemers en 16 financiers een sessie bezocht. Onder meer Rabobank, Golden Bird en CrowdAboutNow. Voor ondernemers scheelt dit evenement veel energie aan ‘langs loketjes gaan’ met hun ondernemings- of opschalingsplannen. Maar ook financiers bespaart het tijd. Zij spreken in één middag een grote variëteit aan ondernemers en krijgen zo een goed beeld bij wat er speelt in de sector.

Cupido doet zijn werk

Vanwege COVID-19 vonden de sessies online plaats. Na inleidende woorden van het ministerie van LNV en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) volgden korte pitches van zo’n tien financiers per sessie. Niet alleen banken, maar een mix van nationale en internationale financiers waaronder crowdfunding-organisaties en bijvoorbeeld het Nationaal Groenfonds. Na de pitches zijn zij gekoppeld aan ondernemers voor een speeddate. En met succes: ruim de helft van de ondernemers heeft naar aanleiding van de speeddate een vervolggesprek gehad met een financier. Start-up Wilder Land (voorheen Ptthee – kruidenthee die de biodiversiteit herstelt) heeft naar aanleiding van de eerste editie via Stichting Doen zijn droogmachine gefinancierd gekregen.

“Laagdrempelig” en “superrelevant”

Op de agrifood-edities kwamen enthousiaste reacties. Het ministerie van LNV noemde het “fijn om als beleidsambtenaar laagdrempelig te spreken met ondernemers”. De financiers vonden “online speeddates een intieme manier om ondernemers te leren kennen”. En de ondernemers zeiden dat het “superrelevant is om te weten te komen welke financieringsmogelijkheden er bestaan”.

Geïnteresseerd?

Ben je een agrifood-ondernemer en zoek je financiering voor jouw natuurlijk kapitaal-project? Duurzaam Geld Zoekt Ondernemer krijgt zeer waarschijnlijk een nieuwe editie. Neem voor interesse contact op met MVO Nederland via het formulier op de website.

Contact MVO Nederland

Deze artikelen spreken je misschien ook aan

De CSRD – hoe gaan bedrijven ermee aan de slag? Deze keer: Equans Nederland
Lees meer
Kijktip: Limburgse boer gaat van veeteelt naar voedselbos
Lees meer
Naturalis-directeur Koos Biesmeijer zet koers richting natuurinclusieve landbouw
Lees meer