Header image van deze pagina

Demonteren en herbestemmen

Na het gebruik en het beheer van een gebouw en/of infrastructuur kan het renoveren of demonteren leiden tot het hergebruik van materialen. Het proces van demontage heeft impact op de omgeving. Ook na deze fase kan er bijvoorbeeld een tijdelijk braakliggend terrein achter blijven waarvoor een oplossing wordt bedacht m.b.t. biodiversiteit.