Header image van deze pagina

Initiëren

Bij de start van een project kijkt een projectteam naar de grote lijnen. Denk hierbij aan de idee-ontwikkeling, het opstellen van ambities en de beleid- en kadervorming. Ook stelt het team de eerste budgettering op.