Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

IPC Meetlat biodiversiteit

Biodiversiteit

IPC Meetlat biodiversiteit

Deze tool bepaalt de totale ecologische kwaliteit van een domein (bijv. een gemeente, een waterschap, een receatiegebied of een wijk) d.m.v. het toekennen van punten.

Objectieve gegevens rondom de soortenrijkdom bepalen de biodiversiteit in elk willekeurig gebied en maken onderdeel uit van de Meetlat Biodiversiteit van de IPC die gebruik maakt van biodiversiteitsindicatoren. Elke indicator heeft punten toegekend die bij elkaar opgeteld een objectief beeld weergeven aan de voorwaarden die bijdragen tot een hoog soortenrijkdom.

De meetlat is digitaal. Dat wil zeggen dat een digitale applicatie de informatie opslaat en verwerkt.

Ervaringen

Opdrachtgever bij een spooronderhoudscontract

+ Het uitvoeren van de juiste maatregelen leidt tot betere omstandigheden voor de biodiversiteit. Deze tool helpt biodiversiteit makkelijk in praktijk te brengen.

! Toegang tot de app vereist het afleggen van de training 'biodiversiteit in de praktijk'.

! Jaarlijkse metingen bieden geen meerwaarde bij deze tool. Wel bijvoorbeeld de NWB.