Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

Natuurbehoudswaarde

biodiversiteit

Natuurbehoudswaarde

Deze tool toont aan wat de natuurbehoudswaarde Deze tool toont aan wat de natuurbehoudswaarde is in een bepaald gebied, zoals bijvoorbeeld een berm: hoe dragen maatregelen bij aan natuurbehoud of - verbetering. Dit is bepaald door het gewenste vegetatietype en de huidige diversiteit van 'proefvlak' - het gebied waarvan je de natuurbehoudswaarde bijhoud, zoals een berm.

Bij jaarlijkse metingen en het bepalen van de natuurbehoudswaarde kun je de aanwezige natuurwaarden monitoren. Ook kun je dan bepalen of dit overeenkomt met de afgesproken contractuele doelstellingen. Verder biedt de tool een beeld van het effect van het beheer en ook of de aanpassingen tot verbetering kunnen leiden.

De diversiteit van de wilde flora in een gebied wordt bepaald door het totale soortenaantal. Dit getal zegt alleen weinig over de natuurwaarde. Het aandeel zeldzame of bedreigde soorten is een indicatie van de bijzonderheid van de vegetatie.

Beide aspecten samen zijn een maat voor de natuurbehoudswaarde van het proefvlak, beoordeeld op Vlaams niveau. Aan elke plantensoort is een natuurwaarde gekoppeld variƫrend van 0 tot 80.

Ervaringen

Opdrachtgever bij een spooronderhoudscontract

+ Concrete manier om een meting uit te voeren waarbij je kiest voor een basismoment als nulmeting. Dit volg je op met een jaarlijkse meting.

! Uitvoering van de jaarlijkse meting vereist ecologische kennis om de verschillen in biodiversiteit vast te leggen.

! De tool leent zich minder om de kansen en/of de impact van handelen te voorspellen.