Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

Natuurbehoudswaarde

Biodiversiteit

Natuurbehoudswaarde

Waarom gebruiken?

Deze tool toont aan wat de natuurbehoudswaarde is in een bepaald gebied, zoals bijvoorbeeld een berm: hoe dragen maatregelen bij aan natuurbehoud of - verbetering?

Over de tool

Bij jaarlijkse metingen en het bepalen van de natuurbehoudswaarde kun je de aanwezige natuurwaarden monitoren. Ook kun je dan bepalen of dit overeenkomt met de afgesproken contractuele doelstellingen. Verder biedt de tool een beeld van het effect van het beheer en ook of de aanpassingen die tot verbetering kunnen leiden.

Ervaringen

Opdrachtgever bij een spooronderhoudscontract

+ Concrete manier om een meting uit te voeren waarbij je kiest voor een basismoment als nulmeting. Dit volg je op met een jaarlijkse meting.

! Uitvoering van de jaarlijkse meting vereist ecologische kennis om de verschillen in biodiversiteit vast te leggen.

! De tool leent zich minder om de kansen en/of de impact van handelen te voorspellen.