Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

De Natuurpuntencalculator

biodiversiteit

Natuurpuntensysteem/natuurpunten calculator

De tool geeft de natuurwaarde aan d.m.v. geautomatiseerde natuurpuntberekeningen. De tool maakt gebruik van verschillende kaartlagen, een database en flora- en faunawaarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna. De tool houdt rekening met o.a. de omvang van gebieden, het aantal aanwezige doelsoorten en het type natuur.

Ervaringen

Opdrachtnemer bij een pilot van een waterbedrijf

+ Hoe concreter het bouwproject, hoe meer punten het kan scoren.

! De tool focust zich op de infrabouw. De uitbreiding van het toepassingsgebied kan het draagvlak van de tool vergroten.

! Tool beter toepasbaar op grotere natuurgebieden.