Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

Natuurwaardeverkenner

Biodiversiteit

Natuurwaardeverkenner

Waarom gebruiken?

Met de Natuurwaardeverkenner kun je heel pragmatisch ecosysteemdiensten waarderen. De tool helpt planners, landbeheerders en beleidsmakers om de maatschappelijke impact van open ruimte in kaart te brengen.

Over de tool

Deze tool berekent ecosysteemdiensten in zowel fysieke eenheden als in monetaire aan de hand van het landgebruik en de maatschappelijke waarde van een gebied. Het geeft inzicht in de belangrijkste maatschappelijke waarden, geschikt om intern het gesprek op te starten.

Ervaringen

Opdrachtnemer bij een pilot van een waterbedrijf

! Toepasbaar voor de vergelijking van twee (mogelijke) scenario's.

! Minder geschikt voor minder gebruik.

! Kerngetallen hebben een Vlaamse context en komen uit 2014. Achterliggende berekeningen zijn duidelijk waardoor het naar Nederlandse context omgezet kan worden.