Natuurwaardeverkenner

Biodiversiteit

Natuurwaardeverkenner

Een tool om ecosysteemdiensten te berekenen in zowel fysieke eenheden als in monetaire a.d.h.v. het landgebruik en de maatschappelijke waarde van een gebied. Het geeft inzicht in de belangrijkste maatschappelijke waarden, geschikt om intern het gesprek op te starten.

Ervaringen

Opdrachtnemer bij een pilot van een waterbedrijf

! Toepasbaar voor de vergelijking van twee (mogelijke) scenario's.

! Minder geschikt voor minder gebruik.

! Kerngetallen hebben een Vlaamse context en komen uit 2014. Achterliggende berekeningen zijn duidelijk waardoor het naar Nederlandse context omgezet kan worden.