NL Greenlabel (gebiedslabel)

Biodiversiteit

NL Greenlabel (gebiedslabel)

De NL Greenlabel-methode helpt organisaties om de beginsituatie in een gebied in kaart te brengen. Het ondersteunt het opstellen van de duurzaamheidsambities en borgt ze tijdens het hele proces van gebiedsontwikkeling.

Het label biedt concrete tools om duurzaamheid in elke fase te sturen, te monitoren en in een beheerplan vast te leggen.

Ervaringen

Opdrachtnemer in de bouw- en infrasector

+ levert een overzicht op gebiedsniveau en in verschillende bouwfasen.

+ levert een label dat steeds meer organisaties (h)erkennen.

! Tool vraagt om een investering. Het is niet alleen een methode, maar een labellingssysteem.