Header image van deze pagina

Voorbereiden

In de uitwerkingsfase splits je de concrete bouwvraag in meerdere delen op. Je stelt subvragen op, onder meer over het verkrijgen van vergunningen.

Aan de hand hiervan wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld en gaat men door naar de derde stap van de bouwfases nieuwbouw.