Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

Wat zijn natuurlijke hulpbronnen?

Natuurlijke hulpbronnen zijn grondstoffen die aanwezig zijn op aarde zonder dat de mens daar iets voor hoeft te doen. Ze vormen de basis van onze welvaart, het is ons natuurlijk kapitaal, van de samenleving en dus ook van bedrijven. Ieder bedrijf heeft natuurlijk kapitaal op zijn balans staan, maar gebruikt het zonder terug te geven aan te natuur. Daardoor raken ze verder en verder uitgeput. Alles wat leeft heeft tenslotte baat bij natuurlijke hulpbronnen – en dan hebben we het niet alleen over de mens.

Als we de aarde zien als onze voorraad aan grondstoffen, dan geldt er eigenlijk een ‘op=op’ principe. Minerale grondstoffen komen er niet meer bij en hoeveel biologische grondstoffen die we kunnen produceren kent zijn grenzen. Op dit moment overschreiden we de hoeveelheid die de aarde kan leveren vele malen. Earth overshoot day valt elk jaar vroeger. Dit is een onhoudbare situatie en we moeten dus een enorme verandering doorgaan.

Voorbeelden van natuurlijke hulpbronnen
Natuurlijke hulpbronnen zijn onder te verdelen in niet-hernieuwbare en hernieuwbare hulpbronnen, milieuvoorraden en biodiversiteit. Natuurlijke hulpbronnen die niet hernieuwbaar zijn betreffen mineralen, ertsen en fossiele brandstoffen en kunnen bij constante winning opraken, omdat ze niet tot nauwelijks bijgevormd worden. Hernieuwbare energiebronnen zoals water, wind en biodiversiteit blijven zich daarentegen herstellen. Uitputting van natuurlijke hulpbronnen kan men voorkomen door laatstgenoemde te gebruiken. De bevolkingsgroei is niet te stoppen en als we onverminderd gebruik blijven maken van natuurlijke hulpbronnen zorgt dit er op den duur voor dat we niet meer in onze levensbehoeften kunnen voorzien.

Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Er is een schaarste aan hulpbronnen en daarom is efficiënt hulpbronnengebruik van groot belang. De manier waarop wij gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen is allesbepalend. Behalve dat de keuze die wij hierin maken gevolgen heeft voor het klimaat kan wangebruik van natuurlijke hulpbronnen ook de economische groei doen laten stoppen. Gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen leidt tot CO2-uitstoot en is op zijn beurt schadelijk voor het klimaat. Natuurlijke hulpbronnen zijn er niet alleen om ons te hulp te schieten in het nastreven van onze materiële behoeften, maar zorgen voor behoud van het gehele ecosysteem waarin we leven.

Natuurlijk kapitaal belichaamt het belang hiervan en verwijst naar de begrensde voorraden van natuurlijke materialen, land en ecosystemen. Wat je als bedrijf kan doen om natuurlijk kapitaal te behouden? Dat ontdek je op Natuurlijk Kapitaal.