Wat is natuurlijk kapitaal?

Zonder duinen is onze kust niet beschermd. Zonder bomen zijn onze steden ’s zomers veel te heet. En zonder gewassen hebben we nauwelijks te eten. Kortom: de natuur levert ons allerlei onmisbare materialen en diensten. De voorraad van al die natuurlijke bronnen – denk aan planten, dieren, bodem, lucht, water, mineralen – noemen we natuurlijk kapitaal.

Waarom de term 'kapitaal'?

Het bedrijfsleven en de maatschappij hebben baat bij de diensten en voorraad aan natuurlijk kapitaal. Sterker nog: onze welvaart en welzijn zijn afhankelijk van zaken als kustbescherming en bestuiving.

Daarom gebruiken we de term natuurlijk kapitaal, als economische metafoor (denk aan menselijk en financieel kapitaal). Het verwijst naar de begrensde voorraden van natuurlijke materialen, land en ecosystemen – oftewel: natuurlijke activa.

Wat hebben bedrijven te maken met natuurlijk kapitaal?

Elk bedrijf is afhankelijk van natuurlijk kapitaal...

Elk bedrijf is afhankelijk van natuurlijk kapitaal, net zoals van menselijk en financieel kapitaal. In de ene sector is dit duidelijker dan in de andere. De landbouwsector kan niet bestaan zonder gezonde bodems, planten en dieren. De bouwsector is afhankelijk van bijvoorbeeld hout en metaal, de toeristische industrie van schone wateren en gezonde natuurgebieden en de chemiesector van fossiele en biobased grondstoffen.

Natuurlijk kapitaal levert ook minder zichtbare baten, of eigenlijk diensten, zoals het vastleggen van CO2 in bossen, de zuivering van oppervlaktewater door een rietmoeras en het onderdrukken van plagen in de landbouw met natuurlijke vijanden. Het is dus in ieders belang om het natuurlijk kapitaal in stand te houden, in plaats van het uit te putten.

…en elk bedrijf heeft er impact op

Zoals elk bedrijf afhankelijk is van natuurlijk kapitaal, zo heeft ook elk bedrijf er impact op. Bijvoorbeeld via schadelijke emissies naar de bodem, het water of de lucht. Of door het gebruik van land of grondstoffen zoals water en hout. Het kan gaan om impact door je bedrijf zelf, maar ook door je toeleveranciers of je klanten. Om het natuurlijk kapitaal niet uit te putten, is het zaak om je negatieve impact te minimaliseren of zelfs een positieve impact te realiseren. Dat doe je door duurzaam gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen. Tegelijkertijd kun je je positieve impact erop vergroten, bijvoorbeeld met natuurinclusief bouwen.