Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

De Europese CSRD-richtlijn

In november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. In deze nieuwe richtlijn staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie.

WAT IS DE CSRD-RICHTLIJN EN HOE GA JE ERMEE AAN DE SLAG?

De CSRD-richtlijn vereist van grote bedrijven dat ze rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD) en vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt gekeken naar een een lichtere CSRD-variant die voor hen beter uitvoerbaar is. Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria.

 1. Meer dan 250 medewerkers

 2. Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar

 3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

WAAR GAAT DE CSRD OVER?

Inhoudelijk gaat de CSRD onder meer om de volgende vier zaken:

 1. Vanuit het dubbele-materialiteitsprincipe rapporteren over:

  1. materiële duurzaamheidsontwikkelingen die leiden tot mogelijk financiële risico’s voor het bedrijf, zoals grondstoffenschaarste, extreem weer en transitierisico’s;

  2. ecologische en sociale materiële impact van het bedrijf op mens en milieu, zoals biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten;

 2. het meten van langetermijndoelstellingen;

 3. naast financiële informatie over immateriële zaken neemt de richtlijn ook niet-financiële indicatoren zoals sociaal kapitaal op;

 4. verplichte ‘limited assurance’:een externe accountantscontrole.

Deze vereisten leveren een belangrijke bijdrage aan meer kwaliteit en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslagen.

WANNEER GAAT DE CSRD IN?

Bedrijven moeten zich nu al voorbereiden op de richtlijn, zodat ze een jaar voor de startdatum kunnen beginnen met het verzamelen van de nodige data en het inrichten van de governance-structuur.

Als bedrijf komt er kortom ongelofelijk veel werk op je af. Daarnaast betekent het dat bedrijven die misschien nog niet eerder zo breed hebben gerapporteerd, dat nu moeten gaan inrichten. Het mkb moet in 2026 ook aan de CSRD voldoen, wat betekent dat deze bedrijven in 2025 CSRD-ready moet zijn. En dit in 2024 uiterlijk moeten regelen in de organisatie.

Binnen Natuurlijk Kapitaal willen we zoveel mogelijk ondernemers op weg helpen met de implementatie van de CSRD. Daarom organiseren we per jaar verschillende webinars en Community of Practices. Ga naar de events pagina om te zien voor welke CoP jij je nu al kunt opgeven.

Deze projecten spreken je misschien ook aan

Bouwproject: Zo koop je écht natuurinclusief in
Op weg naar natuurinclusieve bouw.
Lees meer
Groen bouwen
Een online platform om grip te krijgen op Natuurlijk Kapitaal in de bouw- en infrasector.
Lees meer
Collectief Natuurlijk Eten en Drinken
Een initiatief waarmee inkopers van eten en drinken de transitie naar natuurlijke landbouw versnellen.
Lees meer