Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

Leer in korte stappen hoe je écht biodiversiteit meet in de bouw- en infrasector

Je werkt bij een bouw- of infrabedrijf en je wilt werken aan het herstel van biodiversiteit? Goed plan. Alleen, hoe meet je de bijdrage van bouwprojecten aan de natuur? Dat is nog niet zo eenvoudig. Dit stappenplan helpt je daarmee. Bedoeld voor opdrachtgevers die eisen formuleren voor marktpartijen. Én voor marktpartijen die aan de vraag van de opdrachtgever moeten voldoen. De eerste drie stappen vind je op deze pagina. Als je het stappenplan downloadt, zie je alle 9 stappen.

Stappenplan

1 Stap 1: Begrijp de context en meet buiten de lijnen
2 Stap 2: Meet de inspanningen maar vooral het effect
3 Stap 3: Tel niet (alleen) de soorten, kijk naar het geheel

Stap 1: Begrijp de context en meet buiten de lijnen

Biodiversiteit houdt zich niet aan project- of eigendomsgrenzen. Een bouwproject staat altijd in verbinding met de omgeving. Het aanleggen van groen is dan ook vooral zinnig als het in verbinding staat met of aansluit op omliggende natuur. Hoe je gaat meten heeft dus ook altijd te maken met die grotere context.

Hang je bijvoorbeeld nestkasten op voor bepaalde vogelsoorten, dan krijgen die er dus een broedplek bij. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat de vogels ook voedsel zoeken buiten dit gebied. Dan verandert er daar dus ook iets aan de biodiversiteit.

Meet dus niet alleen het aantal vogels dat je hebt aangetrokken. Meet ook vooral de effecten daarvan buiten je eigen projectgebied.

Download het stappenplan en ga aan de slag met alle 9 stappen

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan

Stap 2: Meet de inspanningen maar vooral het effect

Staar je niet blind op de inspanningen die je verricht. Als je alleen de inspanningen meet, weet je niet of je bijdraagt aan biodiversiteitsherstel. Zo kun je bijvoorbeeld actief inzetten op sinusmaaien (slingerend maaien), maar wel per ongeluk een wulpennest kapot maaien. Snap je?

Houd dus bij welke inspanningen je hebt verricht, maar richt je vooral op de effecten van die inspanningen. Zo verbeter je je aanpak structureel.

Download het stappenplan (als je dat nog niet had gedaan) om aan de slag te gaan met alle 9 stappen.

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan

Stap 3: Tel niet (alleen) de soorten, kijk naar het geheel

Het aantal soorten tellen zegt weinig over het succes van specifieke maatregelen. Vraag je daarom ook af of de soorten wel passen bij het ecosysteem ter plekke, en of de soortenrijkdom in balans is. Zijn deze soorten er überhaupt gekomen als gevolg van de maatregelen in dit project?

Het is verleidelijk om voor één bekende dier- of plantensoort te kiezen zoals de bever, otter of zeearend. Zo’n icoonsoort is aantrekkelijk voor communicatie. Het zegt ongetwijfeld ook iets over de staat van ecosystemen, maar onvoldoende over de veerkracht van een ecosysteem en of die weer in balans is. Ontwikkel in plaats daarvan een brede blik. Kijk naar het geheel: herstelt een bepaalde diersoort zich of ondersteun je deze?

Haal dus specifieke kennis in huis als je die niet hebt. Werk je bij een kleiner bedrijf? Schakel dan adviesbureaus in, een adviseur van de gemeente, vlinder- of vogelstichtingen of stadsecologen.

Download het stappenplan (als je dat nog niet had gedaan) om verder te gaan met stap 4.

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan