Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

Dit is het meest praktische stappenplan om aan de slag te gaan met natuurlijk kapitaal

Dus je wilt starten met natuurlijk kapitaal, maar je weet nog niet hoe? Dat is niet zo gek, natuurlijk kapitaal is tenslotte niet het meest eenvoudige onderwerp om mee aan de slag te gaan – wel een van de meest impactvolle. Ga dus aan de slag met ons werkbare en praktische stappenplan, gemaakt om jou te helpen bij het integreren van de natuur in je bedrijfsvoering.

Stappenplan

1
2
3

Stap 1: Breng risico's en kansen in kaart

Je bedrijfsvoering is – voor een deel – direct afhankelijk van het natuurlijk kapitaal. Ga maar eens na: Je maakt gebruik van natuurlijke hulpbronnen – denk aan water en energie – die jouw product of dienst tot stand laten komen. En je maakt gebruik van diensten die de natuur biedt, zoals het vastleggen van CO2. Om te bepalen welke hulpbronnen en diensten voor jouw relevant zijn, hebben we je een praktisch invulschema voor je gemaakt.

Download het stappenplan en ga aan de slag. Als je alles in kaart hebt, ga je in stap 2 prioriteren.

Wat ga je doen in Stap 1?

Je gaat na welke natuurlijke hulpbronnen en diensten relevant zijn voor jouw bedrijfsvoering

Natuurlijk kapitaal begint bij het bepalen welke hulpbronnen en diensten voor jouw bedrijf relevant zijn. We beginnen bij de vijf natuurlijke hulpbronnen, die we hieronder kort toelichten.

 1. Bodemkwaliteit - een gezonde bodem is essentieel. Zonder gezonde bodems, geen gezonde producten. Hoe werkt dat voor jou?

 2. Waterkwaliteit - duurzaam gebruik van waterbronnen waarborgt de beschikbaarheid en kwaliteit van water. En daar zijn we allemaal afhankelijk van.

 3. Luchtkwaliteit - zoals elk bedrijf afhankelijk is van natuurlijk kapitaal, zo heeft ook elk bedrijf er impact op. Hoe zit het met de uitstoot van schadelijke emissies in jouw bedrijf?

 4. Biodiversiteit - de invloed die je als bedrijf – met je ketenpartners en teelt –hebt op de rijkdom aan planten en dieren. Een essentieel onderdeel van natuurlijk kapitaal. Een afname zorgt voor minder zuurstof, minder voedsel en minder water.

 5. Mineralen: niet-hernieuwbare grondstoffen zoals fossiele brandstoffen, maar ook andere minerale grondstoffen.

Nu je een introductie hebt gehad, kun je aan de slag met het invullen van jouw gegevens in de grote tabel.

Download het stappenplan en ga aan de slag

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan

Stap 2: Prioriteer risico's en kansen

Nu je risico’s en kansen op een rij hebt, is het zaak ze te prioriteren: welke hebben de grootste impact op jouw toekomstbestendigheid? Gebruik daarvoor de volgende vier vragen:

 1. Wat heeft de grootste operationele invloed en waar moet ik echt aandacht aan besteden? Denk aan risico’s rondom grondstofzekerheid en de beschikbaarheid van water of energie. In hoeveelheid, continuïteit én in prijs.

 2. Wat zijn de financiële mogelijkheden? Vergroot het investeren in natuurlijk kapitaal je kansen op financiering voor bijvoorbeeld een bedrijfsuitbreiding of vervanging van bepaalde processen? Denk ook aan mogelijkheden of risico’s bij het aanvragen van een subsidie of investering.

 3. Wat is je impact op je directe omgeving en de maatschappij? Hoe draag je bij aan het natuurlijk kapitaal in je omgeving? In hoeverre wordt je impact op natuurlijk kapitaal geaccepteerd door je omgeving en klanten?

 4. Welke (toekomstige) wet- en regelgeving dien je in acht te nemen? Komen er eisen op natuur en rapportage aan? Breng ook de huidige situatie rondom de wet- en regelgeving in kaart die van toepassing zijn op jouw bedrijf.

Download het stappenplan (als je dat nog niet had gedaan) om aan de slag te gaan met stap 2

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan

Stap 3: Bepaal de natuurlijk-kapitaal focus voor jouw bedrijf

Wat ga je nu doen?

Pak de tabellen erbij en kijk welke vakjes de hoogste prioriteit hebben. Kies er daar minimaal één van uit en schets de grote lijnen van je actieplan. Beschrijf daarin in ieder geval de volgende vier zaken:

 1. welke acties zijn er nodig;

 2. welke stakeholders moet je betrekken;

 3. wat heb je allemaal nodig voor deze actie;

 4. wanneer ga je deze actie uitvoeren.

Download het stappenplan (als je dat nog niet had gedaan) om verder te gaan met stap 3

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan