Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

5 kansen voor natuurlijk kapitaal op bedrijventerreinen

Laatst geupdate: dinsdag 13 juni 2023

Nederland telt ongeveer 100.000 hectare aan bedrijventerreinen. Het aandeel natuur op deze terreinen is slechts 1 procent. Kortom: daar valt nog veel ‘groene’ winst te behalen. En dat zal ook moeten. Vergroening is namelijk niet alleen aangenaam voor het oog, het levert ook een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie, de energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit én een gezondere werk- en leefomgeving.

5 kansen voor een groener bedrijventerrein

  1. Hoe groener, hoe koeler. Creëer natuurlijke verkoeling door groene beplanting op daken. Veel bedrijven hebben platte daken en bedrijventerreinen zijn vaak compleet versteend. Terwijl, een groen dak zorgt voor natuurlijke koeling. Bovendien werken groene daken als natuurlijke waterbuffers!

  2. Voorkom overstromingen, zet in op halfbestrating. Voeg gras of mos toe in de bestrating waardoor regenwater tot in de bodem kan wegzakken. Bij heftige regenval helpt dit om wateroverlast op het terrein te verminderen.

  3. Meer groen is meer biodiversiteit. Meer natuur op het terrein zorgt voor een grotere verscheidenheid aan planten en dieren. Creëer dus groen, water en voedsel waar dieren en planten van kunnen leven

  4. Zorg voor een waterbuffer voor droge periodes. Dat kan bijvoorbeeld door een wadi aan te leggen, een met grind en zand gevulde greppel die water opslaat. En je kunt er ook nog bloemen in planten. Dat zorgt voor een aantrekkelijke uitstraling en meer biodiversiteit. 

  5. Mensen houden van een groene werkomgeving. Verbeter dus de gezondheid van je medewerkers door groen aan te leggen. Dit zorgt ook voor minder geluidsoverlast en een betere luchtkwaliteit. Bovendien nodigt het uit tot een wandeling tijdens de lunch en het reduceert stress. Zelfs uitzicht op groen is al belangrijk!

Kansen en uitdagingen

MVO Nederland werkt in een natuurlijk kapitaal-project aan de uitdagingen en kansen die bij het vergroenen van grijze terreinen liggen onderzocht. Het doel: natuurlijk kapitaal een prominentere plek geven in ontwikkeling, renovatie en onderhoud van bedrijventerreinen.

Dit doen ze samen met grote en kleine bedrijven, gemeenten, provincies, private grondeigenaren, infrabeheerders, waterschappen, energieleveranciers en omwonenden. Het project is gestart met een ‘desk study’. Hierin staat een overzicht van huidige ervaringen met en inzichten in het vergroenen van bedrijventerreinen. Aan de hand van de desk study is vervolgonderzoek gedaan.

Hieruit zijn twee middelen gekomen die jou kunnen helpen bij het efficiënt vergroenen van jouw terrein:

1. relevante praktijkervaringen van deelnemende bedrijventerreinen
2. een opzet voor het maken van een plan van aanpak

Download de desk study en de twee middelen hieronder en ga ook aan de slag met natuurlijk kapitaal op jouw bedrijventerrein.

Deze artikelen spreken je misschien ook aan

Hoe de bouw een cruciale rol speelt in het leven van vogels en vleermuizen
Lees meer
Theo Bakker werkt aan natuurinclusieve landbouw bij Staatsbosbeheer
Hoe Staatsbosbeheer natuur en landbouw weet te combineren
Lees meer
Een blik op: regeneratieve boerderij Schevichoven
Lees meer