Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

Doe mee: haal de druk van de landbouwgrond en werk mét de natuur

Laatst geupdate: dinsdag 14 februari 2023

Het voedsel dat wij nu eten is niet duurzaam. Het veroorzaakt wereldwijd 25 procent van de broeikasgasemissies en zorgt voor zo’n 60 procent van het verlies aan biodiversiteit op land (PBL, 2019). Van invloed hierop is vooral de productiefase op de boerderij. Veel boeren willen wel omschakelen naar natuurvriendelijkere productiemethoden, maar weten niet goed hoe ze het verdienmodel moeten organiseren. Tegelijkertijd willen consumenten meer verbinding ervaren met de herkomst van hun voedsel en kunnen blijven genieten van een mooi landschap. Kortom: het is tijd om de landbouwtransitie te versnellen.

En dat treft. Want Triodos Regenerative Money Centre is samen met de stichtingen Herenboeren Nederland, Wij.land en BD Grondbeheer de beweging Aardpeer gestart om dat voor elkaar te krijgen. MVO Nederland steunt dit initiatief vanuit het programma Natuurlijk Kapitaal, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Aardpeer

Aardpeer wordt mede gefinancierd door een obligatielening van 15 miljoen euro van mede-initiatiefnemer BD Grondbeheer. Deze partij koopt daarmee landbouwgrond aan, stelt het langdurig in beheer en verpacht het tegen het voortbrengende vermogen – de niet-financiële waarde – van de grond. Aardpeer opent zo de deur naar natuurlijk(er) landbouwbeheer, herstel van biodiversiteit en haalt landbouwgrond uit de speculatie. Eén van de minder zichtbare onderliggende oorzaken van de veelal negatieve impact op landbouwbodems en biodiversiteit is namelijk: eigendom van grond. Grond is duur. Sterker nog, de grond is vaak zelfs duurder dan wat die grond zelf voort kan brengen.

Om aan hun (rente)betalingen te voldoen zien veel boeren zich momenteel genoodzaakt te kiezen voor voorspelbaarheid in hun bedrijfsvoering. Daardoor produceren ze echter meer en eenzijdiger. Het gevolg? Er komen meer grootschalige, intensieve landbouwbedrijven die afhankelijk zijn van externe aanvoer, met minder gezonde bodems, minder biodiversiteit, en niet te vergeten: steeds minder boeren. Momenteel heeft 80 procent van de boeren nog een tweede inkomen nodig om rond te komen en heeft 59 procent van de boeren ouder dan 55 jaar in 2020 geen opvolger. Daarbij komt dat de drempels voor vernieuwers in het landbouw- en voedselsysteem steeds hoger worden omdat de toegang tot grond nagenoeg onbetaalbaar is geworden.

CBS, 2021

Ik Aardpeer, wij Aardperen?

Met de eerste ‘samen voor grond’-obligatie kunnen nog maar een paar boeren geholpen worden. Dit terwijl in een korte periode al een kleine 100 boeren hebben aangegeven dat ze graag volgens deze weg willen gaan boeren. Dus, wil je helpen deze transitie te bewerkstelligen? En er daarmee op nationaal niveau voor zorgen dat onze bodems, de natuur en de boeren erop vooruit kunnen gaan? Zodat wij blijvend gezond voedsel kunnen eten? Steun dan Aardpeer en koop de ‘samen voor grond’-obligatie. Je hebt er al eentje voor 500 euro. Alleen samen kunnen we veranderen, en Aardpeer initieert die eerste bewonderenswaardige stap. Alle kleine beetjes helpen, en je spaarrekeningen brengt nu toch niets op.

Deze artikelen spreken je misschien ook aan

Broodje Utrecht: wel zo (h)eerlijk!
Lees meer
Podcast: de CSRD in begrijpelijke taal
Lees meer
Wat je van andere chemiebedrijven kunt leren over de natuur
Lees meer