Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

Let op: deze 3 natuurlijk kapitaal-wetten komen eraan

Laatst geupdate: woensdag 23 augustus 2023

Natuurlijk kapitaal – of eigenlijk: de natuur – krijgt een steeds prominentere plek in wet- en regelgeving. We zetten de belangrijkste nationale en internationale regelgeving die eraan zit te komen voor je op een rij. Vanuit bedrijfscontinuïteit is het namelijk slim om te kijken naar welke wetgeving rond natuurlijk kapitaal er in de maak is, en hoe die jouw bedrijf beïnvloedt. 

 1. De Omgevingswet

De Wet Natuurbescherming (lees er hier meer over) gaat waarschijnlijk per 1 januari 2024 op in de Omgevingswet. Met die wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken en samenvoegen. Zodat goede initiatieven niet stuklopen op ingewikkelde regels en bureaucratie.

Er komt één loket met duidelijke procedures zodat je snel weet wat voor regels gelden in een bepaalde omgeving. Bijvoorbeeld als het gaat om bouwprojecten, maar ook om bodemkwaliteit en milieu, natuur en water in het algemeen. De wet moet de natuur beschermen en waar nodig uitbreiden.  

Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, hoeven bedrijven die zelf niets veranderen niets te doen. Bedrijven hoeven voor een inrichting niet opnieuw een melding te doen en omgevingsvergunningen voor een inrichting blijven automatisch gelden. 

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving vind je veel informatie over het hoe en wat voor bedrijven m.b.t. deze wet.

 
2. IMVO-wetten en regels 

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) wordt minder vrijblijvend door verwachte wetgeving en EU-richtlijnen. Begin 2022 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een EU-richtlijn voor verantwoord en duurzaam ondernemen, Corporate Sustainability Due Diligence-regelgeving (CSDD).  Deze maakt bedrijven verantwoordelijk voor hun negatieve impact op mens en milieu in hun keten. Het voorstel verplicht het toepassen van gepaste zorgvuldigheid (due diligence) voor grote bedrijven die actief zijn op de Europese markt. Gepaste zorgvuldigheid betekent dat je als bedrijf zorgt dat er in jouw handelsketen zo min mogelijk negatieve effecten optreden voor mens en milieu. Bijvoorbeeld als het gaat om afname van de biodiversiteit. 

De voorgestelde richtlijn geldt vooralsnog niet voor mkb-ondernemingen. Wel kunnen hun zakelijke partners, die wel onder de conceptrichtlijn vallen, hen vragen IMVO-eisen toe te passen. Over deze Europese wet wordt de komende tijd onderhandeld. De verwachting is dat de wet eind 2023 wordt aangenomen en tussen 2025 en 2027 in werking zal treden.    

Daarnaast is er een nationale IMVO-initiatiefwet ingediend, de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Deze wet zou gefaseerd ook voor mkb-ondernemingen gaan gelden. Dit wetgevingsproces loopt nog. 

Aan de slag met deze wet? MVO Nederland ontwikkelde speciaal voor bedrijven die hiermee worstelen een praktisch en concreet stappenplan dat je aan de hand meeneemt door due diligence.


 3. Natuurherstelwet

In juni 2022 kwam de Europese Commissie met het voorstel voor een natuurherstelwet. Het doel van het voorstel is om het ecosysteem te herstellen en te voorkomen dat de biodiversiteit in Europa verder achteruitgaat. In de wet staat onder meer dat alle Europese landen in 2030 maatregelen moeten hebben genomen om ten minste twintig procent van de beschadigde natuur in eigen land te herstellen. Zo moet op landbouwgrond meer biodiversiteit komen en het pesticidengebruik moet afnemen zodat insecten weer planten kunnen bestuiven.  

Het Europees parlement stemde in principe in juli 2023 in met een afgezwakte versie van de wet. Na deze stemming volgt een aangepast voorstel voor de natuurherstelwet, waarover de Europarlementariërs verder stemmen.

Deze artikelen spreken je misschien ook aan

Broodje Utrecht: wel zo (h)eerlijk!
Lees meer
Podcast: de CSRD in begrijpelijke taal
Lees meer
Wat je van andere chemiebedrijven kunt leren over de natuur
Lees meer