Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

Dit zijn de 4 belangrijkste natuurlijk kapitaal-wetten waar jouw bedrijf mee aan de slag moet

Partners van MVO Nederland in de sector Agrifood krijgen uitleg over natuurinclusief boeren.

Laatst geupdate: maandag 28 augustus 2023

Natuurlijk kapitaal – of eigenlijk: de natuur – krijgt een steeds prominentere plek in wet- en regelgeving. Voldoe jij met jouw bedrijf hier al aan? We zetten de belangrijkste nationale en internationale regelgeving voor je op een rij, zodat je er vast mee aan de slag kunt. Dan kom je niet voor verrassingen te staan bij een volgende investering of vergunningsaanvraag.  

1. De CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive 

Deze EU-richtlijn houdt in dat je als bedrijf verplicht moet gaan rapporteren op ESG, oftewel Environment, Social & Governance. Zo moet je inzichtelijk maken wat de impact is van jouw activiteiten op mens en milieu. Maar ook omgekeerd: welke duurzaamheidsrisico’s hebben impact op jouw organisatie? Een belangrijk aspect van de CSRD is de rapportage over natuurlijk kapitaal. Dan kun je denken aan zaken als CO2-uitstoot of biodiversiteit. 

De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu vallen onder de NFRD en vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026.  


2. Green Claims Initiative 

De Europese Commissie nam de Green Claims Initiative aan om ‘greenwashing’ tegen te gaan. Oftewel: groene claims van bedrijven die niet of slechts gedeeltelijk waar zijn. Zo adverteren bedrijven onder andere met ‘oceaanvriendelijke zonnebrandcrème’ of ‘CO2-neutrale levering’ zonder dat ze hard kunnen maken dat die claims ook echt kloppen.  

Voor consumenten is het bijna onmogelijk om vast te stellen of claims betrouwbaar zijn. Bedrijven moeten daarom tegenwoordig al hun groene claims kunnen onderbouwen en daar duidelijk over communiceren. Wat zijn de voordelen hiervan?

  • Consumenten krijgen meer duidelijkheid en keuzevrijheid.

  • Voor bedrijven werkt de wet ook eerlijke concurrentie in de hand.

  • De wet beperkt de kans op reputatieschade.

  • Bedrijven die een echte inspanning leveren om natuurvriendelijke keuzes te maken, worden door consumenten herkend en beloond. 

Om consumenten te helpen terechte duurzaamheidsclaims te onderscheiden van onterechte is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de campagne ‘Groene praatjes’ gestart. Ook handig als leidraad voor bedrijven.

3. De Europese Ontbossingswet 

Door deze wet zijn producten die bijdragen aan ontbossing niet langer welkom in EU-landen. Ontbossing is een groot probleem omdat het zorgt voor opwarming van de aarde en verlies van biodiversiteit. Om welke producten gaat het? Denk aan palmolie, hout, koffie, leer en rubber, soja en mais. Voor deze producten wordt veel bos platgebrand of gekapt.  
De gevolgen van deze EU-verordening zijn verstrekkend voor Europese bedrijven die met deze producten te maken hebben. Bedrijven moeten straks kunnen bewijzen dat hun producten niet bijdragen aan het aantasten van bosgebied. Houden bedrijven zich niet aan de regels, dan kunnen ze rekenen op serieuze sancties. De boete voor nalatigheid bedraagt minimaal 4 procent van de jaaromzet. 

Meer weten? Met de Risico Checker van MVO Nederland creëer je inzicht in je internationale handelsketen. 

4. Wet Natuurbescherming 

De Wet Natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden, en plant- en diersoorten. De wet moet ervoor zorgen dat deze plant- en diersoorten in de natuur blijven bestaan. Ook kwetsbare soorten mogen niet verdwijnen. 

We kennen deze wet het beste door de uitdagingen rondom stikstof. Stikstof is slecht voor de natuur, dus elk bedrijf dat met stikstofuitstoot de natuur belast moet daar op grond van de Wet Natuurbescherming een vergunning voor hebben. Ook bij het wijzigen van een bestemmingsplan, het renoveren of bouwen van huizen, het dempen van een sloot of bij aanpassingen aan een agrarisch bedrijf, komen bedrijven in aanraking met deze wet.  

Deze artikelen spreken je misschien ook aan

Broodje Utrecht: wel zo (h)eerlijk!
Lees meer
Podcast: de CSRD in begrijpelijke taal
Lees meer
Wat je van andere chemiebedrijven kunt leren over de natuur
Lees meer