Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

In zes stappen aan de slag met biodiversiteit

Stap naar buiten en kijk eens om je heen. Dat wat je ziet is biodiversiteit. Met biodiversiteit bedoelen we de verscheidenheid aan levensvormen binnen een ecosysteem. Alle bedrijven zijn hier afhankelijk van. Koplopende bedrijven werken daarom aan het verkleinen van hun negatieve invloed op biodiversiteit. Hoe jij dat ook kunt doen? Doorloop deze drie stappen of download gelijk het hele stappenplan.

Stappenplan

1 Stap 1: Start op je eigen bedrijventerrein
2 Stap 2: Meet je ecologische voetafdruk
3 Stap 3: Onderzoek je interacties met de natuur
4 Stap 4: Verklein je ecologische voetafdruk
5 Stap 5: Stel meetbare doelen
6 Stap 6: Ontwikkel een biodiversiteitsstrategie

Start op je eigen bedrijventerrein

Voor veel mensen is biodiversiteit een vaag begrip. Begin daarom met kleine, zichtbare acties om het in de vingers te krijgen. Start dichtbij: in en rondom je eigen bedrijfspand.

Wat ga je doen in Stap 1?

 • Hang insectenhotels op.

 • Breng vogelnestjes en vleermuiskasten aan.

 • Plant bomen en struiken.

 • Als het kan, leg dan een groen dak aan.

Download het stappenplan en ga met alle stappen aan de slag

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan

Meet je ecologische voetafdruk

De eerste stappen gezet in je eigen pand? Begin dan bij het analyseren van je ecologische voetafdruk. Alleen zo weet je wat je impact op biodiversiteit is.

Wat ga je doen in Stap 2?

 • Bepaal welke organisatieonderdelen je meeneemt in je analyse.

 • Neem ook plannen voor de toekomst mee: grote investeringen, overnames, uitbreiding.

 • Zoek per bedrijfsonderdeel naar locaties, productieprocessen of situaties die waarschijnlijk een grote impact hebben op de natuurlijke omgeving.

Download het stappenplan (als je dat nog niet had gedaan) om aan de slag te gaan met stap 3.

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan

Onderzoek je interacties met de natuur

De vorige stap leverde een lijst op met locaties, bedrijfsprocessen of situaties die een grote invloed hebben op de natuur. In deze stap gaan we weer iets dieper. Loop de lijst langs en breng in kaart welke interacties de geselecteerde onderdelen precies hebben met de natuur. Het doel is niet om een gedetailleerde wetenschappelijke analyse te maken, maar om een lijst met ‘hotspots’ op te stellen.

Wat ga je doen in Stap 3?

Beschrijf zo goed mogelijk hoe je activiteiten effect hebben op ecosystemen en individuele soorten. Verdeel de impact in directe en indirecte impact.

Directe impact?
Hieronder vallen alle veranderingen die volledig toe te schrijven zijn aan je eigen bedrijfsvoering. Het omhakken van bomen, bouwrijp maken van gebieden, vangen van vissen, herinrichten van landschappen, aanpassen van waterstanden of het lozen van afval zijn daar voorbeelden van.

Indirecte impact?
Die ontstaat door de opeenstapeling van indirecte effecten van bedrijven. Je kunt dan hoogstens je eigen bijdrage in beeld krijgen; de totale gevolgen voor de omgeving of voor individuele soorten zijn niet volledig toe te schrijven aan jouw bedrijfsactiviteiten

Download het stappenplan (als je dat nog niet had gedaan) om verder te gaan met stap 4.

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan

Verklein je ecologische voetafdruk

Je hebt nu een mooi begin gemaakt met het in kaart brengen van je ecologische voetafdruk. In deze stap gaan we verder met die lijst. Moeite met kiezen? Kies dan eerst voor de projecten of situaties op de lijst waar je directe impact hebt.

Wat ga je doen in Stap 4?

Om de negatieve impact op natuur en ecosystemen zo klein mogelijk te maken volg je een aanpak in vier delen:

 1. In de eerste plaats probeer je te voorkomen dat je een negatieve impact hebt op biodiversiteit. Als je uitstoot of lozingen kunt voorkomen, moet je dat doen.

 2. Als het niet mogelijk is om schade aan ecosystemen te voorkomen, moet je er in ieder geval voor zorgen dat die schade zo klein mogelijk is.Als er een nieuw gebouw moet komen, bouw dan natuurinclusief.

 3. Ten derde kun je je best doen om de schade die je bedrijfsactiviteiten hebben aangericht zo goed mogelijk te herstellen. Als een mijn uitgeput is, zorg er dan voor dat dieren en planten daar weer een plaats kunnen vinden.

 4. De laatste optie is om de negatieve effecten op biodiversiteit ergens anders compenseren, bijvoorbeeld door natuurprojecten te financieren. Let op: dit is een laatste redmiddel, dat alleen ingezet mag worden als de eerste stappen écht geen soelaas bieden.

Download het stappenplan (als je dat nog niet had gedaan) om verder te gaan met stap 5.

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan

Stel meetbare doelen

De vier maatregelen uit de vorige stap geven aan in welke volgorde je acties moet ondernemen om de biodiversiteit te beschermen. Veel ingewikkelder is het om precieze doelen te stellen: wat wil je nu precies bereiken met deze activiteiten?

Wat ga je doen in Stap 5?

Je gaat zo concreet mogelijk te werk. Dit doe je onder meer door het gebruik van Science Based Targets voor je CO2-uitstoot. Die vindt je terug in het stappenplan dat je hieronder kunt downloaden (als je dat nog niet had gedaan).

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan

Ontwikkel een strategie

Je bent er bijna, goed bezig! Om je biodiversiteitsstrategie verder te ontwikkelen, maak je gebruik van organisaties die zich hiermee bezighouden. In het stappenplan noemen we de belangrijkste, om je verder op weg te helpen.

Download het stappenplan!

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan