Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

Aan de slag met natuurinclusieve chemie

Als grondstofleverancier voor bijna alle sectoren in de samenleving, heeft de chemiesector een belangrijke sleutel voor verduurzaming in handen. Een toekomstbestendig chemiebedrijf werkt samen met de natuur. Want als de natuur sterk staat, staan chemiebedrijven dat ook. Dit is een slim moment om aan de slag te gaan met natuurinclusieve chemie. Leer in dit stappenplan wat natuurinclusief is én zet de eerste stappen.

Stappenplan

1 Stap 1: Breng je afhankelijkheid van en impact op de natuur in kaart.
2 Stap 2: Kies je focus
3 Stap 3: Maak een lijst met oplossingen
4 Stap 4: Bereid besluitvorming voor
5 Stap 5: Besluit en borg in de organisatie
6 Stap 6: Rapporteer en evalueer

Stap 1: Breng je afhankelijkheid van en impact op de natuur in kaart.

Een belangrijke eerste stap. Je moet immers eerst onderzoeken wat je relatie als bedrijf met de natuur is, voordat je aan de slag kunt. Dit doe je met behulp van de dubbele materialiteitsanalyse. Daarin stel je jezelf twee vragen:  

 1. Welke impact heeft mijn bedrijf op de natuur?  

 1. Hoe is mijn bedrijf afhankelijk van de natuur, en welke risico’s en kansen brengt dat met zich mee?  

Deze analyse wordt verplicht voor steeds meer bedrijven. Het is namelijk een centraal instrument in de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). In deze nieuwe richtlijn staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De kans is groot dat jouw bedrijf, moederbedrijf of partners in je keten al werken aan een materialiteitsanalyse.

Hoe je aan de slag gaat met deze analyse lees je in het uitgebreide stappenplan.

Download het stappenplan en ga aan de slag met alle 6 stappen

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan

Stap 2: Kies je focus

Met de uitkomsten van de materialiteitsanalyse heb je nu goed inzicht in welke invloed jouw bedrijf heeft en waar de grootste behoefte aan een oplossing ligt. In deze stap kies je waar je als team of bedrijf mee aan de slag gaat.

 • Zet je in op natuurinclusieve maatregelen in je keten, bijvoorbeeld in combinatie met leveringszekerheid?

 • Of ga je aan de slag op je bedrijventerrein in combinatie met klimaatadaptie?

 • Of kies je voor je productieproces in combinatie met circulariteit en energie-efficiëntie?

In het stappenplan vind je een tabel die je helpt om een gerichte lijst met maatregelen op te stellen.

Download het stappenplan en ga aan de slag met alle 6 stappen

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan

Stap 3: Maak een lijst met oplossingen

Nu je de focus helder hebt, kun je de acties inventariseren die nodig zijn om te groeien naar een natuurinclusief bedrijf. Doe dit samen met interne en externe stakeholders en experts. Scoor deze maatregelen vervolgens op thema's die voor jou belangrijk zijn. Zoals in de voorbeeldtabel van NLGreenlabel die je vindt in het uitgebreide stappenplan..

Download het stappenplan en ga aan de slag met alle 6 stappen

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan

Stap 4: Bereid besluitvorming voor

Voor het kiezen voor natuurinclusieve maatregelen is momentum nodig. Bijvoorbeeld als er besloten wordt over herinrichting, nieuwbouw of maatregelen om meer energie-efficiënt te worden. Of als er een voorstel vanuit een andere partij, een ketenpartner of lokale overheid komt om samen te werken. Direct kunnen handelen als dit momentum zich voordoet, vraagt drie belangrijke voorbereidingen:  

 • Intern en extern verbinding leggen. Denk aan je collega's en andere bedrijven op je bedrijventerrein.

 • Het verhaal leren vertellen. Minstens zo belangrijk als kwantificeren wat de baten en kosten zijn van natuurinclusieve maatregelen!

 • De businesscase. Er zijn natuurlijk getallen nodig: wat is de investering? En, voor zover te kwantificeren, wat levert het op?  

Er zijn verschillende tools voor het kwantificeren van maatregelen. Die vind je terug in het stappenplan.

Download het stappenplan en ga aan de slag met alle 6 stappen

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan

Stap 5: Besluit en borg in de organisatie

En nu zijn het management en/of het bestuur aan zet. Bestuurders willen persoonlijk best meewerken, maar hoe vertaal je die wil naar concrete besluiten in de bestuurskamer? Drie acties zijn belangrijk:

 • Doe een nulmeting. Om te kunnen zien wat een maatregel daadwerkelijk oplevert aan baten en kosten. Als het niet werkt, kan je bijsturen. Als het wel werkt, kan je dat aantonen.

 • Creëer een functie. Concrete maatregelen vragen om expertise. Ga je bijvoorbeeld aan de slag met natuur op het bedrijventerrein? Geef dan ruimte aan een medewerker die het interessant vindt om ecologische expertise op te bouwen.

 • Communiceer. Maak intern en extern bekend wat de plannen en de resultaten zijn. De angst voor greenwashen zorgt soms voor voorzichtige communicatie. Maar communicatie over waarom je bepaalde maatregelen neemt, helpt bij bewustwording. Het kan ook een manier zijn om in contact te komen met interessante partners voor een volgend project. 

Meer over goed bestuur in de nieuwe economie vind je in het stappenplan.

Download het stappenplan en ga aan de slag met alle 6 stappen

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan

Stap 6: Rapporteer en evalueer

Rapporteer over je impact en je afhankelijkheden, de maatregelen die je neemt en de resultaten daarvan. Dit is interessant voor je investeerders, je netwerk, je afnemers en is voor steeds meer bedrijven ook verplicht in het kader van de CSRD.

Gebruik de resultaten van de stappen in dit stappenplan om de rapportage die je mogelijk al hebt voor bijvoorbeeld energie en klimaat, uit te bouwen met andere natuurinclusieve thema's die belangrijk zijn voor jouw bedrijf.  

Meer over rapporteren vind je in het stappenplan.

Download het stappenplan en ga aan de slag met alle 6 stappen

Download het stappenplan Om het stappenplan te kunnen downloaden hebben we een aantal gegevens van je nodig.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier!

Download niet gestart? Klik dan hier om het bestand handmatig te downloaden.

Vul het veld in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Vul een geldig e-mailadres in om door te gaan
Vul het veld in om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan
Selecteer een optie om door te gaan