Deze praktijkervaringen van bedrijventerreinen helpen bij vergroening

Er is een grote diversiteit tussen bedrijventerreinen in Nederland waardoor de gekozen duurzaamheidsstrategie erg kan verschillen tussen terreinen. Het is daarom nuttig om te leren van praktijkervaringen die zijn opgedaan door en op bedrijventerreinen. Deze handreiking moet niet gezien worden als een verplichte checklist om verduurzaming succesvol toe te passen op bedrijventerreinen. Het dient meer als een praktisch document waarin de lessen van dit specifieke project met de drie bedrijventerreinen gedeeld worden.

Stappenplan

1

Download de handreiking om verder te lezen: