Desk study natuurlijk kapitaal op bedrijventerreinen

Nederland telt ongeveer 100.000 hectare aan bedrijventerreinen. Het aandeel natuur op deze terreinen wordt geschat op slechts 1 procent.1 In deze gebieden is veel winst te behalen door tijdens de aanleg, renovatie en onderhoud van bedrijventerreinen meer aandacht te besteden aan natuur. Er zijn al tal van mogelijkheden om grijze en versteende gebieden – vaak kwetsbaar voor zowel hitte als extreme neerslag - te veranderen in groene werkplekken. Het integreren van natuurlijk kapitaal in zulke gebieden levert een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie, de energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en zorgt voor een gezondere werk- en leefomgeving.