Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

MVO Nederland deelt Natuurlijk Kapitaal-ervaringen met overheid

Laatst geupdate: woensdag 12 juli 2023

Naast het werken met ondernemers aan een duurzame economie, doet MVO Nederland ook aanbevelingen aan de overheid. Dat is nodig om duurzaam ondernemen de standaard te maken. MVO Nederland stelde een document op met de belangrijkste aanbevelingen voor beleidsmakers in Den Haag vanuit het Natuurlijk Kapitaal-programma. 

Voor dit document stonden de tot nu toe opgedane ervaringen en de input van MVO Nederland-partners centraal. Zij deelden hun ervaringen met het werken aan natuurlijk kapitaal in hun bedrijfsvoering. Om te zorgen dat meer bedrijven en organisaties hierin slagen, moeten beleidsmakers goede randvoorwaarden stellen. Op natuurlijkkapitaal.nl kunnen beleidsmakers (en bedrijven) zich laten inspireren door praktijkverhalen van bijvoorbeeld Tauw en Boerschappen. En downloaden ze stappenplannen.

Normeren, beprijzen en stimuleren

In het document beveelt MVO Nederland onder meer aan om de uitstoot van schadelijke stoffen te beprijzen. Want, om natuurlijk kapitaal onderdeel te laten worden van bedrijfsvoering, is een mix van normeren, beprijzen en stimuleren vanuit de overheid hard nodig.  

Daarnaast zijn er aanbevelingen voor de sectoren chemie, agrifood en bouw. Zo wordt voor agrifood aanbevolen om als overheid het goede voorbeeld te geven door grond van het Rijk te laten voldoen aan natuurinclusieve landbouw. Ook stelt MVO Nederland voor een akkoord uit te werken voor echte prijzen in de hele keten.

Transitie naar biogrondstoffen

MVO Nederland vindt het noodzakelijk dat bouw- en infrabedrijven natuurlijk kapitaal vanaf de start meenemen. Het is belangrijk dat hiervoor meer methoden beschikbaar komen. Voor bedrijven in de chemie geldt dat ze hun afhankelijkheden van en impact op natuurlijk kapitaal in kaart brengen. De afhankelijkheid van fossiele grondstoffen moet worden afgebouwd en de transitie naar biogrondstoffen juist versneld.

Lees ook: ‘Biobased bouwmaterialen? Ja, maar dan wel natuurinclusief’

De komende tijd gaat MVO Nederland met deze aanbevelingen op pad in Den Haag om de punten te agenderen in de politiek.

Wil jij meedenken?

Ben jij bezig met natuurinclusief werken en heb je ideeën voor beleidsmakers? Laat het ons vooral weten! Dit kan een tip zijn, een bredere visie, maar ook een knelpunt waar je tegenaan loopt bij het integreren van natuurlijk kapitaal in je bedrijfsvoering. Mail jouw suggesties naar Siri de Vrijer, s.devrijer@mvonederland.nl.

Deze artikelen spreken je misschien ook aan

Broodje Utrecht: wel zo (h)eerlijk!
Lees meer
Podcast: de CSRD in begrijpelijke taal
Lees meer
Wat je van andere chemiebedrijven kunt leren over de natuur
Lees meer