Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

Dit is de bijdrage van natuur aan economie en welzijn

Laatst geupdate: dinsdag 12 december 2023

Hoeveel draagt de natuur bij aan de economie en aan ons welzijn? Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) inzichtelijk gemaakt in een serie interactieve kaarten. Nu voor iedereen te bekijken op de website van Atlas Natuurlijk Kapitaal. 

De Natuurlijk Kapitaalrekeningen geven inzicht in het functioneren van ecosysteemdiensten, diensten die de natuur ons levert. Bijvoorbeeld voedsel en hout. Maar ook waterregulatie en bestuiving van gewassen. Alleen al door die bestuiving door hommels en bijen levert de natuur namelijk een enorme bijdrage aan onze economie. De CBS-kaarten geven daar een zo compleet mogelijk beeld van, per regio in Nederland. 

Op de bestuivingskaarten van het CBS zien we bijvoorbeeld dat de bestuiving per hectare in 2020 het hoogst is in de Betuwe. Het bedrag per hectare is daar dus het grootst. Dat komt omdat daar veel gewassen worden verbouwd die van bestuiving afhankelijk zijn. Op de kaart Houtproductie zie je hoeveel rondhout in m3 per hectare waar in Nederland geproduceerd is in 2020. 

Wandelen in de natuur 

Naast de substantiële bijdrage onze economie, speelt de natuur ook een belangrijke rol in het welzijn van mensen. Groen doet de mens goed en in onze bossen, parken en natuurgebieden recreëren jaarlijks miljoenen mensen. De CBS-kaarten maken onder meer inzichtelijk waar mensen het meest in de natuur recreëren door het meten van gewandelde kilometers per regio. Ook dit kun je op de kaart terugvinden in euro’s per hectare. 

De laatste decennia groeit het besef dat we de waarde van ecosysteemdiensten moeten meenemen in onze economische cijfers, zoals het Bruto Binnenlands Product. Het CBS werkt sinds 2015 aan de ontwikkeling van de kaarten samen met Wageningen University & Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Kijk voor een overzicht van alle kaarten op Atlas Natuurlijk Kapitaal 

Deze nieuwsberichten spreken je misschien ook aan

MVO NL overhandigt Natuurlijk Kapitaal-aanbevelingen aan ministerie
Lees meer
Groene steden leiden tot forse afname CO2-uitstoot
Lees meer
Eerste editie zomerschool natuurinclusief inkopen van start
Lees meer