Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

MVO NL overhandigt Natuurlijk Kapitaal-aanbevelingen aan ministerie

Laatst geupdate: dinsdag 05 december 2023

MVO Nederland heeft eind november de geleerde lessen uit het Natuurlijk Kapitaal-programma aangeboden aan het ministerie van van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Naast het werken met ondernemers aan een duurzame economie, doet MVO Nederland ook aanbevelingen aan de overheid. Dat is nodig om duurzaam ondernemen de standaard te maken. MVO Nederland stelde daarom een document op met de belangrijkste aanbevelingen voor beleidsmakers in Den Haag vanuit het Natuurlijk Kapitaal-programma. 

Beprijzen van schadelijke stoffen

Erwin van Overbeek en Marieke de Jong overhandigden de poster aan Geertje van Hooijdonk, directeur Natuur bij het ministerie van LNV. Dit vond plaats tijdens een succesvolle stakeholderbijeekomst over de nationale biodiversiteitsstrategie waar MVO Nederland en partners aan meededen.

Voor het document stonden de tot nu toe opgedane ervaringen en de input van MVO Nederland-partners centraal. Zij deelden hun ervaringen met het werken aan natuurlijk kapitaal in hun bedrijfsvoering. Om te zorgen dat meer bedrijven en organisaties hierin slagen, moeten beleidsmakers goede randvoorwaarden stellen. In het document beveelt MVO Nederland onder meer aan om de uitstoot van schadelijke stoffen te beprijzen. Want, om natuurlijk kapitaal onderdeel te laten worden van bedrijfsvoering, is een mix van normeren, beprijzen en stimuleren vanuit de overheid hard nodig.  

Belang van bedrijfsleven

MVO Nederland benadrukte tijdens de overhandiging het belang van de rol van het bedrijfsleven rondom natuurlijk kapitaal en de noodzaak voor helder beleid om een positieve bijdrage van bedrijven aan natuurlijk kapitaal te stimuleren. De aanbevelingen worden meegenomen in de strategische overwegingen van het ministerie.

Lees hier het hele document.

Deze nieuwsberichten spreken je misschien ook aan

Dit is de bijdrage van natuur aan economie en welzijn
De kaart Bestuiving geeft een overzicht van de bestuiving door wilde bijen en hommels. We zien op de kaart hoeveel ton vermeden gewasverlies er is door bestuiving per hectare in 2020.
Lees meer
Groene steden leiden tot forse afname CO2-uitstoot
Lees meer
Eerste editie zomerschool natuurinclusief inkopen van start
Lees meer