Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

MVO Nederland pleit voor langetermijnperspectief op natuurpositief Nederland

Laatst geupdate: donderdag 18 mei 2023

MVO Nederland pleit bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor een perspectief op een natuurpositief Nederland. Samen met 10 CEO’s stelde de organisatie een manifest op waarin ze niet alleen vertelt hoe een natuurpositief Nederland eruit kan zien, maar ook hoe daar te komen is via een samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Roel Nozeman – hoofd team Biodiversiteit van ASN Bank – overhandigde het manifest namens de ondertekenaars aan minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof. Dit deed hij tijdens COP15, de internationale biodiversiteitstop in Montreal, Canada.

In het manifest laten de bedrijven horen wat ze zelf bijdragen aan een natuurpositief Nederland en spreken ze ambitieuze doelen uit die moeten gelden voor het Nederlandse bedrijfsleven. De afspraken die op de COP15 worden gemaakt zijn daarvoor dus ook relevant. De bedrijven nemen zelf het voortouw door hun impact op de natuur inzichtelijk te maken en te sturen op een natuurpositieve bedrijfsvoering. Vanuit de overheid vragen ze niet alleen om de integrale langetermijnvisie, die ze in samenwerking met de overheid willen ontwikkelen, maar roepen ze bijvoorbeeld ook op om schadelijke subsidies af te bouwen.
“Het verlies van biodiversiteit en de achteruitgang van ecosystemen is een van de grootste bedreigingen voor de mensheid. Het is ook een wezenlijk risico voor het bedrijfsleven. Daarom is het van cruciaal belang dat ook bedrijven gaan handelen vanuit het belang van de natuur. Dat de CEO’s van tien grote bedrijven hun rol pakken en biodiversiteit meenemen in hun bedrijfsvoering is dan ook geweldig. Ook rapporteren ze over hun acties voor de natuur. Niet voor niets ondertekenen we dit manifest van harte – ook vanuit de tweeduizend andere bedrijven in ons netwerk”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Ondertekenaars

De bestuurders die het manifest ondertekenden:

Arie Koornneef – ASN Bank
Jos Baeten – a.s.r.
Onno Dwars – Ballast Nedam
Geert van der Veer – Herenboeren
Lidewij de Haas – Arcadis Nederland
Drees van den Bosch – Hutten
Lidwin van Velden – Nederlandse Waterschapsbank
Volkert Engelsman – Eosta
Marike Bonhof – Vitens
René Koppert – Koppert Nederland
Maria van der Heijden – MVO Nederland

Het manifest ‘een natuurpositief Nederland als lonkend perspectief’ is tot stand gekomen binnen de klankbordgroep bedrijfsleven en biodiversiteit, een initiatief van MVO Nederland en het Ministerie van LNV om samen de ambitie op biodiversiteit te verhogen. De klankbordgroep is onderdeel van het maatschappelijk programma Natuurlijk Kapitaal dat MVO Nederland uitvoert in opdracht van het ministerie.

Deel dit artikel: Linkedin Twitter 

Deze nieuwsberichten spreken je misschien ook aan

Dit is de bijdrage van natuur aan economie en welzijn
De kaart Bestuiving geeft een overzicht van de bestuiving door wilde bijen en hommels. We zien op de kaart hoeveel ton vermeden gewasverlies er is door bestuiving per hectare in 2020.
Lees meer
MVO NL overhandigt Natuurlijk Kapitaal-aanbevelingen aan ministerie
Lees meer
Groene steden leiden tot forse afname CO2-uitstoot
Lees meer