Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

Dow Chemical zoekt naar win-win voor economie en ecologie

Het verhaal van: Cees van Houwelingen - Dow Chemical - Regulatory Affairs Leader

Laatst geupdate: donderdag 16 maart 2023

Hoe zorg je ervoor dat natuurlijk kapitaal een integraal onderdeel is van je bedrijfsvoering? In de reeks 'Het verhaal van' delen we persoonlijke ervaringen van verschillende bedrijven uit de chemiesector die natuurlijk kapitaal omarmen in hun bedrijf. Dit keer: Cees van Houwelingen, Regulatory Affairs Leader bij Dow Benelux. Hij houdt zich dagelijks bezig met beleids- en wetgevingsontwikkelingen én de duurzaamheidsontwikkelingen binnen zijn organisatie. We spreken hem over de uitdagingen en kansen van natuurlijk kapitaal in van zijn bedrijf.

1. Wat betekent natuurlijk kapitaal voor jou? 

''Natuurlijk kapitaal omschrijf ik als de voorraad van hernieuwbare en niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen. Samen zorgen zij voor producten en diensten die de welvaart en het welzijn van mensen ondersteunen.''

2. Waarom denk je dat natuurlijk kapitaal zo’n lastig thema is voor ondernemers binnen de chemiesector?

''Het is vooral een lastig thema omdat we de impact van ons handelen op dat natuurlijk kapitaal nog niet volledig begrijpen. Op het moment dat we snappen hoe groot onze afhankelijkheid is van ons natuurlijk kapitaal, zullen we daar veel zuiniger op zijn. Dan wegen we dit met de juiste waarde mee in alle beslissingen die we nemen binnen de chemiesector.''

3. Hoe draagt Dow bij aan het natuurlijk kapitaal van de wereld?

''Via ons 'Valuing Nature'-programma nemen we wereldwijd de impact op natuur en natuurlijk kapitaal steeds meer mee in onze beslissingen. In eerste instantie gaat dat om het reduceren van de negatieve impact van onze activiteiten. Dit doen we onder andere door het reduceren van landgebruik, terugdringen van emissies of het verminderen van de grond- en hulpstoffen behoefte van onze processen en producten. Daarnaast richten we ons op ecosysteemdiensten: we brengen de afhankelijkheid van de natuur beter in beeld. Door op zoek te gaan naar win-win toepassingen voor economie en ecologie kunnen we onze bedrijfsvoering uiteindelijk niet alleen 'minder slecht' maar vooral 'beter' gaan doen.

Een mooi voorbeeld is ons project in Terneuzen waar met succes fytosanering - een techniek voor bodemzuivering via bomen – is toegepast om grondwaterverontreiniging aan te pakken. Boomwortels zuigen het verontreinigde grondwater op dat de boombladeren vervolgens via daglicht afbreken. Zo krijgt de ecologische functie van de bomen een economische waarde voor het bedrijf: een flinke kostenbesparing. Normaliter pompen en zuiveren we het water zelf. En een mooie bijkomstigheid: het saneringsbos zorgt voor vergroening van ons industrieterrein.''

4. Waar laat Dow nog kansen liggen om aan natuurlijk kapitaal te werken?

''We hebben de beoogde balans tussen economie en ecologie nog zeker niet bereikt, maar werken er continu aan om die te verbeteren. De kansen nu liggen vooral in een meer integrale afweging van de verschillende soorten impact. Het gaat erom dat we niet alleen inzoomen op een specifiek aspect van ons handelen op natuurlijk kapitaal, maar dat we juist het totaalplaatje bekijken voor een optimaal resultaat.''

5. Hoe krijg je volgens jou natuurlijk kapitaal zo goed mogelijk verwerkt in je bedrijfsvoering?

''Door de impactafweging standaard deel te maken van elk project of wijzigingsvoorstel die je doet. Ook vind ik het belangrijk dat we intern voldoende communiceren over behaalde successen van ons handelen op het natuurlijk kapitaal hierover. Want, succes moet je vieren!''

6. Wat is jouw gouden tip aan ondernemers in andere sectoren om aan de slag te gaan met dit onderwerp?

''Durf klein te beginnen en werk samen met regionale partijen om elkaars krachten te bundelen. Wat voor ons bedrijf werkt, kan ook voor andere bedrijven in de regio interessant zijn.’’

Deze praktijkverhalen spreken je misschien ook aan

Fadyan Pronk, a.s.r. & Matthijs van den Hout, Graanbroeders
"Normaal gesproken moet je eerst bewijs leveren en dan stappen beleggers pas in. Dit werkt andersom."
Lees meer
Maaike Mulder en Wilfred Vat
Manager horeca en teamleider keuken - zorginstelling De Zellingen
"Lokaal zit je sterker, dan kun je elkaar veel sneller vinden."
Lees meer
Rob Heijink
Categoriemanager facilitair - RVO
“Minder vlees eten verdeelt de mensen. We hebben hard roepende voorstanders. En net zo luide tegenstanders."
Lees meer