Natuurlijk Kapitaal gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren

Deal op VN-top biodiversiteit: bedrijven gaan verplicht rapporteren

Laatst geupdate: maandag 13 maart 2023

Tijdens de VN-top over biodiversiteit is een akkoord gesloten om biodiversiteitsverlies te verminderen. Voor grote bedrijven en financiële instellingen betekent dit dat ze moeten gaan rapporteren over hun risico's, impact op en afhankelijkheid van biodiversiteit.

Eind 2022 riepen wij op onze website ondernemers op om de petitie van Business for Nature te tekenen. Hiermee riep de organisatie regeringen wereldwijd op om een overeenkomst over de natuur aan te nemen tijdens de COP15, de VN-biodiversiteitsconferentie in Montreal. Die vond in december 2022 plaats. Veel Nederlandse bedrijven ondertekenden de petitie na een oproep van MVO Nederland en droegen daarmee bij aan de (inter)nationale lobby van koplopende bedrijven.

Belangrijke overeenkomst

De bijna 200 deelnemende landen aan de VN-top over biodiversiteit werden het na lang onderhandelen eens over maatregelen om ecosystemen en dier- en plantensoorten te beschermen.

Business for Nature is enthousiast over het nieuwe Global Biodiversity Framework (GBF) en noemt het een ‘historische overeenkomst’ omdat het een gemeenschappelijk doel definieert om het natuurverlies tegen 2030 een halt toe te roepen. Ook stelt het regeringen verplicht om van alle grote bedrijven en financiële instellingen te eisen dat zij hun risico's, impact en afhankelijkheid van biodiversiteit beoordelen en openbaar maken. Verder belooft de GBF een uitgebreide hervorming van milieuschadelijke subsidies.

Stap voorwaarts

Dit ‘Parijsakkoord van biodiversiteit’ is een belangrijke stap voorwaarts, maar de komende jaren zal alles afhangen van de implementatie in de landen. In ons land gaat MVO Nederland in nauwe samenwerking met koplopende bedrijven, het ministerie van LNV en andere ministeries zich hard maken om de gestelde doelstellingen ook daadwerkelijk te halen.

Wilder Land

Inspiratie nodig om zelf aan de slag te gaan met biodiversiteit?

Natuurlijk kapitaal of biodiversiteit?  

Met biodiversiteit bedoelen we al het leven op aarde: van planten en dieren tot micro-organismen en schimmels. Het is een essentieel onderdeel van natuurlijk kapitaal. Met natuurlijk kapitaal bedoelen we naast biodiversiteit ook de bodem, de lucht, het water en minerale grondstoffen, zoals zand. Deze hulpbronnen vormen de basis van ons voedsel en onze medicijnen en leveren belangrijke grondstoffen zoals hout. Daarnaast bewijst het natuurlijk kapitaal ons ook diensten zoals
het opwekken van duurzame energie en het vastleggen van CO2. 

Biodiversiteit en bodem, water en lucht zijn sterk met elkaar verbonden; biodiversiteit is afhankelijk van een gezonde bodem, schone lucht en schoon water. Tegelijkertijd dragen al die planten- en

diersoorten zelf ook bij aan een gezonde bodem en schoner water. Daar hebben
alle bedrijven baat bij. Zo speelt biodiversiteit dus een cruciale rol in onze
samenleving.

Deel dit artikel: Linkedin Twitter 

Deze nieuwsberichten spreken je misschien ook aan

Nieuwe publicatie: Aan de slag met natuurinclusieve chemie
Lees meer
Dit is de bijdrage van natuur aan economie en welzijn
Lees meer
MVO NL overhandigt Natuurlijk Kapitaal-aanbevelingen aan ministerie
Lees meer